Interface

tor 12 nov 2015, 04:41
Jag satt på ett tåg och ett blått slott var hela tiden synligt som en hägring längs spåret medan vi närmade oss en dunge som på bägge sidor omgav spåret och vars trädkronor bildade som en tunnel över det. Jag visste att vi i dungen närmare oss det gula slottet och att det ingick som en mycket viktig del i min resa att jag tog mig till dessa tvenne slott.