Welcome to the proper handling of heavy machinery, also known as maskinkultur, an old Swedish word for how to handle and behave around heavy machinery, so as to avoid accidents. It’s the form of culture you’d better adopt in a workshop, or in a heavy industrial setting, for your own safety — and the safety of your colleagues.

Maskinkultur is also the name of me, the organic machine working on a game inspired by a dream about a game.

sön 27 apr 2014, 01:07
Vid ett tillfälle befann jag mig i ett trapphus tillsammans med några andra och tog mig upp från entréplanet våning för våning. På varje våning bredde en mörk, obehaglig skog ut sig sparsamt upplyst av det svaga och i skogens mörker snabbt utdöende ljuset från trapphuset. Det spel vi befinner oss i går ut på att ta sig till översta våningen, men ingen har någonsin lyckats och ryktet går att det inte finns någon översta våning.