Home

Maskinkultur [maʃị:nkultụ:r] is the name of me, the organic machine working on a game inspired by a dream about a game. I’m also reviewing indiegames, focussing mainly on exploration, puzzle, and art games.
I don’t have any experience handling heavy machinery, but I have long been fascinated by the mechanical aesthetics of them, and the dream game I’m working on will also feature one type of them, namely the authoritarian complex.

sön 27 apr 2014, 01:07
Vid ett tillfälle befann jag mig i ett trapphus tillsammans med några andra och tog mig upp från entréplanet våning för våning. På varje våning bredde en mörk, obehaglig skog ut sig sparsamt upplyst av det svaga och i skogens mörker snabbt utdöende ljuset från trapphuset. Det spel vi befinner oss i går ut på att ta sig till översta våningen, men ingen har någonsin lyckats och ryktet går att det inte finns någon översta våning.